Hot News ประเทศไทย อื่นๆ ปลูกแตงกวาลอยฟ้า ผลผลิตใหญ่ขึ้น แก้ปัญหาน้ำท่วม

ปลูกแตงกวาลอยฟ้า ผลผลิตใหญ่ขึ้น แก้ปัญหาน้ำท่วม



เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมที่อยู่คู่กันมากับชาวเกษตรกรกันมาช้านาน เนื่องจากบางครั้งจะมีปัญหาในเรื่องน้ำท่วมค่อนข้างบ่อยมากๆ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวเกษตรกรเนื่องจากพืชผลผลิตต่างๆ ที่อาจจะใกล้ขายได้และเสียหายเป็นจำนวนมาก ทางเราในวันนี้นั้นจะขอนำเสนอไอเดียการปลูกพืชลอยฟ้า โดยใช้แตงกวา ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้แล้ว ยังได้ผลผลินที่ดียิ่งขึ้น ใหญ่ขึ้นมากๆ อีกด้วย

การเตรียมดินและวิธีปลูก

กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน

ขุยมะพร้าว 1 ส่วน

ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน

ผสมคลุกเค้าส่วนผสมทั้งหมดรวมกับไตรโคเดอร์ม่า(หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตร)เพื่อป้องกันรา และใส่ลงในกระถางขนาด 12 นิ้ว เสร็จแล้วแขวนขึ้นร้านที่จัดไว้

รอระยะลงย้ายกล้า แล้วทำการย้ายกล้ามาลงกระถางปลูก เริ่มวงจรชีวิตแตงกวาลอยฟ้า โดยการให้น้ำช่วงนี้จะเป็นแบบน้ำหยด โดยใช้ขวดพลาสติกเจาะรูให้น้ำหยดลงกระถาง

การให้ปุ๋ย

ให้ใช้น้ำน้ำหมักปลาร้าเป็นเวลา 25 วัน พอถึงระยะออกผลจะให้เปลี่ยนเป็นใช้น้ำหมักผลไม้ผสมน้ำหมักปลาร้าอย่างละครึ่ง ในอัตราส่วนน้ำหมัก 0.5 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร โดยให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว

เริ่มเก็บเกี่ยวแตงกวาเมื่ออายุประมาณ 25–30 วัน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน 30 วัน

ผลตอบแทน

การปลูกแตงกวาลอยฟ้าจะให้ผลผลิตเฉลี่ยกระถางละ 4-5 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 30 บาท รายได้จะอยู่ที่ 6,000 บาท หักต้นทุนไป 2,000 บาท เหลือ 4,000 บาท ค่ะ

สุดยอดเทคนิคดีๆอีกอย่างของเกษตรกรบ้านเรา นอกจากนนี้ยังสามารถนำวิธีการปลูกแบบลอยฟ้าไปประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอื่นๆได้อีกด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *